<
toekenningen

Professionalisering JagerJanssen

JagerJanssen

JagerJanssen is 16 jaar geleden ontstaan uit een multidisciplinaire samenwerking tussen Alex Jager en Rogier Janssen. In de loop der jaren is het tweetal zich vooral gaan richten op architectuur en hebben ze een scala aan projecten opgeleverd voor uiteenlopende opdrachtgevers, typologieën en opdrachtsituaties. Door de opstartperiode en de daaropvolgende financiële crisis is dit met nodige ups en downs gepaard gegaan. Ook het Corona-crisis heeft zijn weerslag. Architectenselecties waar het bureau geregeld voor wordt uitgenodigd, kosten veel tijd en het resultaat is onzeker; daarbij komt dat het verloop van projecten grillig is, waardoor Jager en Janssen te weinig grip krijgen op de werkvoorraad, continuïteit en inkomsten. Middels het professionaliseringstraject wil het tweetal een heldere toekomstbestendige bedrijfskoers ontwikkelen die hen meer houvast op operationeel vlak biedt. Om dit te realiseren zullen Jager en Janssen een degelijk toekomstbeeld focus ontwikkelen dat daarna wordt vertaald naar een coherent, tijdgebonden plan waarin alle aandachtsgebieden binnen het bedrijf zijn meegenomen. Hiervoor zullen ze bijgestaan worden door adviseurs Ries Meertens en Branddoctors.

website

www.jagerjanssen.nl