<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering Jolan van der Wiel

Jólan van der Wiel

€ 7.500

In zijn ontwerppraktijk ontwikkelt Jólan van der Wiel machines, gereedschappen en instrumenten die met bestaande natuurkrachten werken om nieuwe vormen en objecten te creëren. Veelal werkt de ontwerper aan losse projecten gebaseerd op onderzoek of experiment, op eigen initiatief of op initiatief van een ander. Hij stelt daarbij dat er vooralsnog weinig naar een eindproduct toe gewerkt wordt en dat zijn ontwerppraktijk nog onvoldoende in samenhang georganiseerd en gepresenteerd wordt. Daarom heeft de ontwerper bedacht om elk jaar een tentoonstelling te cureren die samenhang creëert en verschillende kanten van zijn praktijk toont onder de noemer 'Odd Environments'. Voor elke tentoonstelling vormt een extreme omgeving een startpunt. Daaruit wordt gedurende een jaar gewerkt aan verschillende experimenten, objecten en samenwerkingen. Het artistieke proces wordt door het jaar heen gedeeld via een online platform en de uiteindelijke resultaten worden gepresenteerd in een fysieke tentoonstelling met een samenhangend verhaal. De eerste tentoonstelling gaat in op The Topics en vindt plaats in november 2016. Om het tentoonstellingsconcept maar ook de ontwerpstudio verder artistiek en zakelijk te ontwikkelen en te positioneren wordt advies ingewonnen bij een strategisch ontwerpbureau, dat tevens een platform ontwerpt en bouwt voor 'Odd Environments'.

website

jolanvanderwiel.com