<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering Kranen/Gille

Kranen/Gille

€ 7.500

Het doel van het professionaliseringstraject van Kranen/Gille is middels zelfreflectie meer inzicht krijgen in hun werk en studio. Twee adviseurs zullen geraadpleegd worden om zowel een strategisch- als een marketingplan op te stellen voor de komende 5 jaar, alsook het aanleggen van een archief van Kranen/Gille werken ter categorisatie, met als einddoel Kranen/Gille gerichter aan te kunnen bieden bij toekomstige klanten.

website

www.kranengille.com