<
toekenningen

Professionalisering Kunsthalle Amsterdam

Kunsthalle Amsterdam

€ 11.786

Kunsthalle Amsterdam wil zich de komende tijd ontwikkelen tot post-digital ontwikkel instelling. Daarbij wil de organisatie niet alleen gebruik maken van digitale hulpmiddelen, maar tevens het digitale en de online omgeving bevragen. Kunsthalle Amsterdam is daarom zo opgezet dat alles dat ze doen zoveel mogelijk in het teken van het programma staat. Dat houdt ook in dat de website wordt gebruikt om digitale kunst te programmeren en dat social media geen verantwoordelijkheid van een communicatiemedewerker is, maar een intrinsiek deel van het artistieke programma. Digitale geletterdheid is volgens de organisatie een algemene vaardigheid die veel breder inzetbaar is dan alleen binnen de kunst en cultuur. Kunsthalle zal de komende maanden een professionaliseringstraject ontwikkelen dat zich richt op digitale geletterdheid, kennis en kunde, die niet alleen een bezoek aan een post-digital instelling verbetert, maar ook mensen de handvaten biedt zich te informeren en te ontwikkelen. Dit programma wordt ontwikkeld samen met de lokale ROC en verpleeghuis de Die, beiden bevinden zich in de directe omgeving van Kunsthalle Amsterdam. Uit onderzoek blijkt immers dat juist jongeren en ouderen het meest kwetsbaar zijn op internet. Met het onderzoek wil Kunsthallle zich richten op digitale technologie in combinatie met een aantal thema's, namelijk privacy, verbeelding, burgerschap, economie en identiteit. Het traject wordt ontwikkeld in samenwerking met het Amsterdam Museum, Laura O'Neill, het ROC Amsterdam Noord en verpleeghuis de Die.

website

kunsthalleamsterdam.nl