<
toekenningen

Professionalisering LIMA

LIMA

€ 12.500

LIMA heeft de missie de hedendaagse kunst en de hedendaagse kunstenaars zichtbaar te maken, te onderzoeken en te behouden door presentatie, distributie, de (technische en maatschappelijke) ontwikkelingen te onderzoeken en deze kennis over te dragen en te beheren. LIMA heeft de uitdaging dat er een groot beroep wordt gedaan op de organisatie en de kennis. Voor LIMA is het belangrijk dat zij de komende periode onderzoeken hoe de kleine vaste kern zich verder kan ontwikkelen, uitbreiden en kennis kan worden overgedragen. Met als doel dat onderzoek, ontwikkeling, innovatie, presentatie en distributie van de hedendaagse kunst mogelijk blijven en het platform zich kan verbreden. Tijdens het professionalisringstraject onderzoekt het platform de volgende vragen: Hoe kan de organisatie verduurzamen intern en extern met een toekomstgericht beleid dat inzet op groei en ontwikkeling van menselijk kapitaal (uitgangspunt Fair Practise Code) en daarbij mogelijk werkt naar een systematiek van actueel houden van technische en inhoudelijke kennis van de hedendaagse kunst? Lima werkt hiervoor samen met De Zaak Nu, Nederlandse Digitaal Erfgoed en SBMK.

website

www.li-ma.nl