<
toekenningen

Professionalisering millonaliu

€ 7.500

Ruimtelijk ontwerpers millonaliu willen hun studio opnieuw positioneren in het veld en evenwicht aanbrengen in zelfgeïnitieerde projecten en projecten in opdracht. De urgentie om dit te doen wordt versterkt door de covid-19-crisis die zijn weerslag heeft gehad op de praktijk van millonaliu, met name inhoudelijk omdat het bureau voornamelijk werkt aan ruimtelijke, architecturale (onderzoeks)projecten waarbij ook een publiek is betrokken. Voor de ontwikkeling van een duurzaam, toekomstgericht strategisch plan zal Roel van Herpt (Agency Agency) worden betrokken. Curator op het gebied van architectuur en design Saskia van Stein zal millonaliu adviseren ten aanzien van de positionering en artistieke richting van de studio en reflecteren op de toekomstige betrokkenheid van de studio bij op onderzoek gebaseerde ontwerpprojecten.

website

www.millonaliu.com