<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering Ontwerp Platform Arnhem

Ontwerp Platform Arnhem

€ 10.000

Ontwerp Platform Arnhem (OPA) organiseert sinds 2004 programma's gericht op ontwikkelingen binnen de vormgeving. De activiteiten van OPA richten zich zowel op studenten als professionals, bedrijfsleven, beleidsmakers en designpubliek. OPA stelt dat haar financiële situatie kwetsbaar is, doordat het platform te sterk afhankelijk is van overheidssubsidies. Zij signaleert dat zij in te beperkte mate strategie heeft ontwikkeld op het gebied van fondsen- en sponsorwerving. Tevens wil OPA inzetten op het vergroten van het aantal donateurs en leden. Dit doet het platform door haar bestaande achterban in kaart te brengen. Daarnaast gaat OPA activiteiten ondernemen om meer donateurs en sponsoren te werven. In samenwerking met een externe expert gaat OPA haar financiële strategie versterken, onder andere op basis van een aantal best practices van vergelijkbare instellingen of platforms.

website

www.o-p-a.nl