<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering ontwerppraktijk Studio Remco van Bladel

R.L. van Bladel

€ 7.500

Grafisch ontwerper Remco van Bladel merkt op dat in zijn praktijk de omvang van de projecten en de daarmee samenhangende investeringen nog te weinig inkomsten en stabiliteit met zich meebrengen. Daarom vraagt hij zich af hoe een goede balans te creëren en een organisatievorm op te zetten waarmee meer financiële zekerheid en een gezonde en stabiele toekomst gewaarborgd wordt zonder dat de studio moet inleveren op de artistieke identiteit. Aan de hand van gesprekken met peers en andere adviseurs, bestaande uit grafische ontwerpers, opdrachtgevers en financiële adviseurs onderzoekt Van Bladel zijn positionering in het veld en definiëring daarvan. Samen met hen en onder begeleiding van kunsthistoricus en samenwerkingspartner Pao Lien Djie beoogt Van Bladel tot een langetermijnvisie te komen en een haalbaar plan van aanpak op te stellen om die visie te realiseren.

website

www.remcovanbladel.nl