<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Open oproep

Professionalisering Platform Food&Design

Stichting The Dutch Institute of Food&Design

€ 10.000

The Dutch Institute of Food&Design (DIFD) is een online internationaal platform met offline randprogrammering rond voedsel en ontwerp. Vanuit de overtuiging dat ontwerp een belangrijke rol speelt in het vinden van radicale, nieuwe oplossingen voor de complexe voedselvraagstukken wil de organisatie bijdragen aan een cultuuromslag binnen de voedselindustrie. De DIFD heeft ook als doel de kwaliteit en betekenis van het vakgebied 'food&design' te ontwikkelen, te versterken en te vergroten bij zowel het professionele veld als een breed publiek. Het professionaliseringstraject wordt ingezet voor het doorontwikkelen van online platform, dat moet dienen als een digitale ontmoetingsplek, een journalistiek medium en een inspiratiebron. Het platform wordt een plek dat werk van food-designers, onderzoeksresultaten, opiniestukken, gastenblogs, artikelen en agenda deelt alsmede een plek waar community actief is en vraag en aanbod samenkomen. Met zo'n platform beoogt organisatie enerzijds een internationale beweging, die reeds gaande is binnen het vakgebied, een podium te bieden, bij elkaar te brengen en tot uitwisseling te stimuleren. Anderzijds dient het platform inspiratie en stimulans te bieden aan een brede gemeenschap om het vakgebied food & design op een inhoudelijke manier te benaderen. De lancering van het platform vindt halverwege 2018 plaats.

website

www.thedifd.nl