<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering platform Open Set

Studio Squash

€ 5.000

Open Set organiseert sinds 2012 jaarlijks een internationale summer school voor grafisch ontwerp, waarbij ontwerpers uit verschillende landen samen een programma doorlopen waarin ze met experts van binnen en buiten het ontwerpveld in gesprek gaan. De afgelopen edities hebben plaatsgevonden in Rotterdam en Seoul. Open Set is voornemens te groeien als platform, waarbij internationale uitwisseling binnen het ontwerpveld centraal staat. Hierbij stelt de organisatie zich ten doel inkomsten te behalen buiten de summer school, activiteiten te ontplooien buiten de summer school, Open Set als product beter in de markt te zetten en het professionele netwerk van de organisatie te laten groeien. Om deze doelen te behalen organiseert Open Set een serie van drie sessies waarbij per sessie zes experts uit de creatieve industrie reflecteren op het platform en haar activiteiten. De uitkomsten van deze sessies worden vertaald in een nieuwe organisatiestrategie.

website

www.openset.nl