<
toekenningen

Professionalisering Sander Veenhof

Tijdens de coronacrisis is de kunst- en ontwerppraktijk van Sander Veenhof stil komen te liggen en lag er een uitdaging in het genereren van inkomsten. Daarbij is duidelijk geworden dat zijn vakgebied is veranderd, met veel toepassingen in AR en VR, waardoor hij de noodzaak voelt zijn praktijk te herpositioneren. Het komende jaar zal hij begeleid worden door Lieke Wouters (freelance curator) en Marjolijn Ruyg (Senior Lecturer Urban Interaction Design op de Hogeschool van Amsterdam) in het herdefiniëren van zijn praktijk met als doel om een betere aansluiting te vinden op de buitenwereld.