<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Open oproep

Professionalisering SETUP

SETUP

€ 7.500

SETUP beoogt de financieringsstrategie aan te scherpen en wil onderzoeken wat - van alle mogelijke activiteiten die SETUP kan doen - voor SETUP de meest waardevolle route is om de stap te maken van een 'jaarprogramma gedreven projectorganisatie' naar een kennisplatform met een solide organisatorische basis. Gedreven door inhoudelijke programmering en een brede dienstverlening in de zakelijke markt op het gebied van de ontwikkeling van creatieve concepten en de uitvoering van een geformatteerd dienstenaanbod. Hiermee kunnen zij de organisatie verduurzamen en daarmee consequent activiteiten ontplooien om hun missie te realiseren.

website

www.setup.nl