<
toekenningen

Professionalisering Site Practice

Ontwerpstudio Site Practice wil zich van startend bureau ontwikkelen naar een robuustere studio, door een professionaliseringsslag van hun tot nog toe organisch opererende ontwerptak. Daarmee willen ze hun focus op materialiteit, detaillering en productie in artistieke zin verder ontwikkelen en ook meer financiële zekerheid in hun bedrijf creëren. Site Practice zal in het professionaliseringstraject onder begeleiding van een mentor (Jurgen Bey) en zakelijk adviseur (Ward Massa) een eerste aanzet ontwikkelen voor een meubelcollectie die kan doorgroeien tot een duurzaam onderdeel van het bedrijfsmodel, en de mogelijkheid biedt om de interesses en werkveld van het bureau met betrekking tot materialiteit en productie breed door te ontwikkelen. Met het project beoogt Site Practice haar inkomsten te diversifiëren, om zo meer zekerheid en weerstand te krijgen naast het werk als architect.