<
toekenningen

Professionalisering Sonic Acts

Stichting Sonic Acts

€ 12.500

Het professionaliseringsplan is gericht op de ontwikkeling van een coherente communicatie- en presentatiestrategiestrategie voor Sonic Acts met het oog op een duurzame versterking van diversiteit en inclusie. Het volgende wordt onderzocht: Hoe de organisatie de inzet voor de diversiteit en inclusie in het programma kan vertalen in een betere communicatie naar nieuw publiek; hoe het in relatie daarmee in de programmering concrete stappen kan nemen die de inclusie van de activiteiten verhogen; en hoe het betere kwalitatieve onderzoeksmethodes en een communicatie ontwikkelen die het bestaande en nieuwe publiek meer en dieper bij het programma betrekt. Het beoogde resultaat is een duurzame verankering van diversiteit en inclusie in de presentatie- en communicatiestrategie van Sonic Acts voor de komende beleidsplanperiode. Het zorgt voor een beter getraind communicatie- en programmateam, en een heldere, gelaagde, effectievere en inclusieve communicatie van het onderscheidende programma van Sonic Acts naar diverse publieken. Sonic Acts werkt hiervoor samen met Angelo Bromet, adviseur inclusiviteit & diversiteit en Heather Maitland, adviseur inclusiviteit & online communities.

website

2020.sonicacts.com