<
toekenningen

Professionalisering Studio Hendriksen

€ 7.500

Na een tienjarige samenwerking met Marijke Cobbenhagen werkt Chantal Hendriksen (Studio Hendriksen) sinds vijf jaar solo. Haar rol als grafisch ontwerper heeft ze in de afgelopen jaren zien verschuiven naar een rol als visueel strateeg, adviseur en procesbegeleider. De wijze waarop haar praktijk zakelijk gezien is georganiseerd en manier waarop de studio naar de buitenwereld wordt geprofileerd, strookt niet meer met deze nieuwe rol. Om te komen tot een vernieuwd studioprofiel zal Chantal Hendriksen drie gesprekken voeren gericht op reflectie. Ze voert deze gesprekken met Jacqueline Grandjean (Oude Kerk Amsterdam), Jaring Dürst Britt & Alexander Mayhew (galerie Dürst Britt & Mayhew) en Marijke Cobbenhagen (voormalig compagnon en artistiek
leider van The Grey Space in The Middle). De tweede fase is gericht op een onderzoek naar bredere expertises. Hierbij worden drie experts betrokken op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en communicatie en pr: Elodie Boyer, Vanessa Lambrecht en Tina Farifteh.

website

www.studiohendriksen.com