<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Open oproep

Professionalisering Studio Jetske Visser

Studio Jetske Visser

€ 7.500

Na een lange samenwerking tussen ontwerpstudio's van Jetske Visser en Michiel Martens gaan de ontwerpers de individuele ontwerppraktijken verenigen tot één ontwerpstudio. De ontwerpers delen namelijk hun fascinatie voor het ontastbare, de tijd en de transformatie, en hebben de focus op het vrije experiment en materiaalonderzoek met elkaar gemeen. Voor het samenvoegen van de praktijken en het formuleren van een gezamenlijke visie wordt advies ingewonnen van een coach en een aantal zakelijke partners. Er wordt gestreefd naar het ontwikkelen van een nieuwe identiteit, het formuleren van een communicatiestrategie en het opstellen van een verdienmodel. Daarbij hebben de ontwerpers twee speerpunten, namelijk het ontwikkelen van conceptuele projecten en het vertalen van concepten naar verkoopbare producten. De juiste methodiek en technische toolkit wordt hiervoor onderzocht opdat gezamenlijk een ontwerpstudio gevormd wordt met een uniek en vooruitstrevend artistiek karakter.

website

jetskevisser.nl