<
toekenningen

Professionalisering Studio Maarten Kolk & Guus Kusters

€ 7.485

Studio Maarten Kolk & Guus Kusters heeft als studio na twaalf jaar in de breedte van de creatieve industrie te hebben gewerkt, begin 2020 besloten om de ontwerppraktijk op te splitsen in twee gespecialiseerde praktijken: MKGK en Kolk & Kusters. MKGK is een toegepaste ontwerppraktijk gericht op presentaties voor de culturele sector. Het vrije werk waarmee de studio zich de afgelopen jaren met name profileerde, zal worden voortgezet en hernieuwd onder de naam Kolk & Kusters. De covid-19-crisis heeft invloed op de markten waarop beide praktijken zich richten en dus ook op de plannen voor deze praktijken. Voor de invulling van het traject van beide studio's worden aansluitend bij de specifieke vraagstukken, doelen en ambities vier experts betrokken: Manon van Halen, Frans Bevers, Irene Fortuyn en Lynn Ramson. Voor beide studio's ligt de nadruk op het uitfilteren van het DNA dat moet leiden tot een helder missie-/visiedocument en een scherp geformuleerd onderscheidend vermogen, met daaraan parallel een verkenning van de markt en het specifieke werkveld. De tools en expertise die we daarvoor inzetten verschillen per studio, aangezien de markt en discipline waarop ze zich richten van elkaar verschilt.

website

maartenkolk-guuskusters.tumblr.com