<
toekenningen

Professionalisering Studio Paulien Bremmer

De uitbreiding van de Rietveld Academie heeft Studio Paulien Bremmer veel media aandacht gebracht. Nu wil ze met de subsidie een periode van reflectie in gaan om op alternatieve wijze zich inhoudelijk scherper in het veld te positioneren. Door een lange termijn strategie op te stellen heeft ze als doel om haar praktijk doeltreffender te stroomlijnen en duurzamer uit te bouwen.