<
toekenningen

Professionalisering Taller Architects

€ 7.500

Taller Architects is een internationaal bureau voor architectuur, stedenbouw en onderzoek, opgericht in Bogota in 2009. De periode vóór de pandemie gaf Taller Architects de kans om verder uit te breiden met een bureau in China en Nederland. Deze transculturele ontwerppraktijk is ontstaan vanuit de ambitie om wereldwijd te opereren. Om te leren van verschillende culturen, om op de hoogte te zijn van de mondiale problematiek en hier positieve bijdragen aan te leveren. Als gevolg van covid-19 merkt Talle Architects dat opdrachten in Nederland uitblijven. De Nederlandse tak, Taller NL, richt zich daardoor nu voornamelijk op projecten in Colombia en China. Maar de maatschappelijke projecten in Colombia, de grootschalige transformatieprojecten in China en de pragmatische denkwijze uit Nederland geven Taller NL een uniek perspectief en bieden kansen voor actuele vraagstukken in het Nederlandse veld. Gedurende drie maanden gaat Taller NL de eigen projecten en expertise tegen het licht houden en met vakgenoten en raadgevers een open gesprek voeren om uiteindelijk een heldere bureauvisie voor Taller NL te formuleren. Deze zal het bureau helpen om sterker uit de covid-19-crisis te komen. De gesprekken worden onder meer gevoerd met Edith den Hartog (gespecialiseerd in design thinking-processen), Herman Wiegerinck (partner VODW Marketingconsultant) en Peter Veenstra partner (Lola Landscape).

website

www.tallerarchitects.com