<
toekenningen

Professionalisering Tess van Zalinge

€ 7.500

Tess van Zalinge begon vijf jaar geleden haar eigen modelabel en richtte zich tot nu toe op het genereren en creëren van 'belevenis'. Nu is het tijd voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie en creëren van 'betekenis'. Door covid-19 heeft ze gemerkt dat samenwerkingspartners terughoudender zijn en haar positie als ontwerper te afhankelijk is daarvan. Samen met twee coaches – Yvonne Lang (Circl.) en Sabrina Gilehaus – gaat Tess van Zalinge onderzoeken hoe ze duurzaamheid, artisticiteit en ondernemerschap beter in balans kan brengen om verder te kunnen groeien in een stabiele onderneming. Het hele proces zal worden vastgelegd en naar buiten worden gebracht. Haar doel is een voorbeeldstellende praktijk te zijn voor andere ondernemers, zodat er op grotere schaal aandacht komt voor professionalisering en verduurzaming van modelabels.

website

www.tessvanzalinge.com