<
toekenningen

Professionalisering TETEM

Stichting TETEM kunstruimte

€ 7.200

Tetem is nieuwkomer op het gebied van interdisciplinair onderzoek en onderzoekt haar visie over de rol die ze wil innemen binnen dit type samenwerkingen. Tetem tracht passende werkvormen te vinden om de resultaten van onderzoek een plek te geven binnen de programmering.
Tetem wil werken aan professionalisering door te leren middels interactie en reflectie. Op deze manier wil de organisatie ruimte creëren voor het vernieuwen en ter discussie stellen van de huidige werkwijze. Daarnaast wil het impliciete kennis expliciet maken. Dit wil Tetem doen in samenwerking met twee deskundigen: Sabine Wildevuur (directeur DesignLab Universiteit Twente) en Paulien Dresscher (zelfstandig onderzoeker, curator en adviseur op het gebied van beeldende kunst en digitale cultuur). Het doel van het traject is dat Tetem professionaliseert en een duidelijke visie ontwikkelt over de eigen rol en positie binnen onderzoekssamenwerkingen. Daarnaast wil het nieuwe strategieën ontwikkelen over de wijze waarop Tetem haar programma kan vernieuwen en actief kan bijdragen aan zowel de ontwikkeling van de regio als het nationale discours.

website

tetem.nl