<
toekenningen

Professionalisering The Grey Space in the Middle

Stichting The Grey Space in the Middle

€ 12.500

The Grey Space in the Middle is een ontmoetings- en presentatieruimte op het snijvlak van kunst, wetenschap, technologie en filosofie. Het initiatief is van start gegaan in 2017 en gevestigd in een 1.100 m2 grote ruimte in de binnenstad van Den Haag. Aan makers, wetenschappers en denkers biedt het ruimte en tijd om onverwachte inzichten te laten ontstaan, soms fysiek en soms mentaal. De organisatie heeft een flinke groei doorgemaakt en is de pioniersfase aan het ontstijgen. In 2020 zet het platform in op verdere professionalisering van de organisatie. Met steun van externe adviseurs en experts zet The Grey Space in the Middle zich in om een scherpe toekomststrategie te formuleren ten behoeve van de periode 2020-2024. Deze strategie omvat:
• een organisatiemodel (inclusief ondernemingsplan voor de horecavoorziening);
• een financieringsmodel (inclusief business development traject voor een private partner-programma);
• een operationeel plan om de strategie te implementeren
Ten behoeve van het professionaliseringstraject zal bedrijfskundige Groenewoud-Van Vliet advies uitbrengen. Hij wordt bijgestaan door vier inhoudelijke experts die de kwaliteit waarborgen van afzonderlijke domeinen:
• horeca: Niels Wouters (horeca-ondernemer);
• bedrijfsvoering: Bram van Hasselt (innovatiestrateeg);
• communicatie: David Veneman (ontwerper en communicatiestrateeg);
• financiën: Mieke van der Heijden (fiscalist)
Deze adviseurs nemen deel aan werksessies en worden betrokken bij de uitwerking van de operationele plannen.

website

www.thegreyspace.net