<
toekenningen

Professionalisering Thonik

€ 7.500

Met 'Thonik 21' gaan de ontwerpers van Thonik in de leer bij jonge professionals uit de onlinewereld. Het ontwerpbureau werkt al 27 jaar met succes aan toonaangevende ontwerpen, vooral voor klanten in de culturele en de publieke sector. Het bureau merkt dat opdrachtgevers als gevolg van covid-19 veel meer dan voorheen zijn gefocust op ontwerpen voor onlinekanalen, -interactie, -tools en -service. Hier is Thonik onvoldoende in thuis, waardoor er niet altijd aan de vraag van opdrachtgevers kan worden voldoen. Door covid-19 ervaart het ontwerpbureau hoe kwetsbaar het is. Daarom wil het zich nu op het gebied van ontwerpproducten en diensten, van bedrijfsvoering, van klantprocessen en van corporate communicatie laten inspireren en coachen door 'young native digitals'. Drie jonge professionals – David Schogt, Niels van de Bergh en Lars Terhorst – worden betrokken om hun visie en analyse te delen. Vandaaruit worden de zwakke punten van het ontwerpbureau versterkt. Doel is om in een aantal werksessies het werk, zowel artistiek als bedrijfsmatig, opnieuw te positioneren in een snel veranderende omgeving. De jonge professionals worden voor het eerst coach van niet-native digitals. Thonik verwacht hiermee tot nieuwe samenwerkingsvormen te komen die ook voor andere vormgevers bruikbaar kunnen zijn; door de snelle veranderingen staat iedereen immers voor grote uitdagingen. Het project is het begin van een beweging en wisselwerking; de ontwikkeling en innovatie zullen blijvende veranderingen brengen en leiden tot toekomstbestendigheid en flexibiliteit.

website

www.thonik.nl