<
toekenningen

Professionalisering Time to Access

€ 7.500

Time to Access (TTA) is een opkomend, Amsterdams interdisciplinair architectenbureau met een focus op huisvesting, 'commoning', participatieprocessen, betaalbaarheid en zelfontplooiing. Sinds de uitbraak van covid-19 is de participatiepraktijk drastisch veranderd. En het ontbreken van fysieke verbinding en uitwisseling is een duidelijk obstakel voor het participatieve creatieve proces. TTA wil zich daarom richten op de ontwikkeling van nieuwe participatieve strategieën en instrumenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vier casestudy's van woningcoöperaties en de begeleiding en kennis betrokken van Federico Savini (UvA, afdeling plannen en geografie) en Jasper Klapwijk (zelfstandig strateeg, politicoloog en zaakvoerder). Het onderzoek zal uiteindelijk een toolbox opleveren met richtlijnen en een vooraf ingestelde reeks situaties en scenario's. Het onderzoek en de tools zullen open-source zijn en dus niet alleen beschikbaar voor TTA en de coöperaties waarmee wordt samengewerkt, maar ook voor andere verenigingen, architecten, procesmanagers.

website

www.timetoaccess.com