<
toekenningen

Deelregeling Activiteitenprogramma's → Open oproep

Professionalisering Zone2Source

Zone2Source

€ 7.500

Zone2source richt zich met de professionaliseringssubsidie op de communicatie visie en strategieën met als doel programma's beter in te bedden in zowel het culturele veld als bij diverse publieksgroepen om daarmee meer impact te maken. Met het programma rond kunst, natuur en technologie stellen zij zich als doel zowel een breed publiek te betrekken bij maatschappelijk urgente onderwerpen rond nieuwe verbeeldingen en praktijken over de relatie van mens, natuur en technologie alswel het professionele discourse hierover te verdiepen met experimentele projecten en transdisciplinaire samenwerkingsverbanden. De mogelijkheid te werken met adviseurs aan het formuleren van een heldere communicatie visie, positionering in het veld en strategische planning is een kans voor de organisatie om een leertraject in te gaan en beter grip te krijgen op hoe de programma's in een maatschappelijke en professionele context in te bedden om meer impact te maken, en zowel publiek en relevante organisaties in het culturele veld duurzamer aan hen te binden.

website

zone2source.net