<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Proof of Concept: Live Action Miniature Set (PoC LAMS)

3 minutes West

€ 7.481

Na de speelfilm 'Coppelia' (2021) waarin live action dans wordt gecombineerd met 2D- en 3D-animatie, wil regisseur Jeff Tudor verder onderzoek doen naar de haalbaarheid van de combinatie van live action met stop motion animatie in miniatuursets. Het Nederlands/Britse productiebedrijf 3 minutes West wil een proof of concept maken, waarin bestaand live action filmmateriaal wordt gecombineerd met een door een animatiestudio ontworpen miniatuurset en een stop motion pop. Digitaal worden de beelden vervolgens samengevoegd, om de kijker ervan te overtuigen dat de verschillende elementen onderdeel zijn van dezelfde fictionele wereld. Het werkproces en de daarbij behorende uitdagingen worden vastgelegd, met het oog op de ontwikkeling van een realistisch projectplan en begroting voor de financiering van een lange film in een later stadium. Het project is een internationale coproductie, in samenwerking met het Belgische Beast Animation en het Britse Second Home Studios.

website

www.3minuteswest.com