<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Prosthetic X

Isaac Monté

€ 24.001

Sinds 2019 bevraagt en onderzoekt Isaac Monté welke rol technologie kan spelen in het vormgeven van ons uiterlijk en het beïnvloeden van onze gezondheid en ons welzijn. 'Prosthetic X' wordt een technologisch 'orgaan' dat sterk doet denken aan een natuurlijk orgaan, met protheses die dienen als esthetische indicatoren voor het functioneren of niet functioneren van (onderdelen van) het lichaam. Negen van deze 'body extensions' zijn gekoppeld aan het lichaam. De tiende prothese – het exo-orgaan – kan bijvoorbeeld bij een familielid of mantelzorger staan. Deze geeft de 'status' van de andere negen weer, waardoor een naaste of behandelend arts op afstand inzicht krijgt in de gezondheidstoestand van de drager. Voor de ontwikkeling van 'Prosthetic X' werkt Isaac Monté samen met verschillende partners uit de wetenschap, het culturele veld en de industrie. De eerste fase van het project heeft al geleid tot drie artistieke proof of concept-protheses. In de tweede fase wil Isaac Monté nu een Prosthetic X-platform realiseren en het project als installatie nationaal en internationaal tonen om zo urgente vragen op te werpen rondom dataverzameling, technologieontwikkeling en interactie van technologie met het lichaam. Dit tegen een achtergrond van veroudering, vereenzaming en onze relatie met technologie nu en in de toekomst. Kunnen 'wearables' meer zijn dan een 'gadget'? Kunnen ze een essentieel onderdeel worden van een vitaler, gezonder en veiliger leven? En in hoeverre zijn mensen bereid 'lifelogging' en 'human enhancement' te accepteren?

website

www.isaacmonte.nl