<
toekenningen

Prototype leeromgeving voor cliënten van ASVZ

Het Proces Design Research

Het ontwerp- en onderzoeksbureau Het Proces Design Research voerde in de startfase een onderzoek uit naar een MBO leeromgeving voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek vond plaats in samenwerking met het Da Vinci College en de dagbestedingslocatie van de zorgorganisatie ASVZ. Het projectteam ontwikkelde een programma van eisen en een schetsontwerp voor een ideale leeromgeving voor deze kwetsbare doelgroep. In de tweede fase willen zij het schetsontwerp uitwerken tot een ontwerp voor een leslokaal in het dagbestedingsgebouw van ASVZ aan de Aveling 500 in Hoogvliet. Samen met Metaphor Concepts willen zij het maatwerkmeubilair voor de lokalen zodanig ontwikkelen, dat verschillende dagbestedingslocaties kunnen helpen bij de uitvoering. Met hulp van een VR model laten zij het ontwerp vervolgens door verschillende deskundigen beoordelen. Ook de leerlingen worden bij het onderzoek betrokken door het maken van een maquette. Het ontwerp wordt ter uitvoering overgedragen aan ASVZ. Gezien de kwetsbarheid van de leerlingen wil het projectteam de aannames van de eerste fase zorgvuldig testen. De bevindingen willen ze vervolgens met andere zorg- en onderwijsinstellingen delen, die met vergelijkbare programma's voor deze doelgroep bezig zijn.

Meer informatie over de eerste fase van dit project.

website

www.hetproces.com