<
toekenningen

Public Food

Floris Visser

€ 10.000

Naar de publieke voedselvoorziening van de toekomst

Met het project 'Public Food' onderzoekt Floris Visser de publieke voedselvoorziening van de toekomst. Opties voor beter eten vallen vaker toe aan welvarende en hoogopgeleide groepen, en minder vaak aan groepen met een lagere sociaaleconomische status. Dit ontwerpend onderzoek heeft als doel het sociaal inclusiever maken van gezond en duurzaam voedsel via een nieuwe utiliteitshoreca. Middels een pilot in samenwerking met de Flevo Campus wordt test- en tastbaar hoe beter eten als publieke voorziening operationeel kan worden gemaakt.