<
toekenningen

Regeling Architectuur → Startsubsidie

Public Space Acupuncture na de coronacrisis: post-coronavirus ontwerpstrategieën en kansen

maatschap Casanova + Hernandez

€ 7.500

Volgens Casanova + Hernandez heeft de covid-19-pandemie ervoor gezorgd dat onze wereld op verschillende niveaus is veranderd. Ze stelt dat zelfs wanneer de ziekte verdwijnt, deze nog langdurig bij ons blijft: emotioneel, fysiek en direct verbonden aan toekomstige sociale, economische en politieke omstandigheden. Met het project 'Public Space Acupuncture na de coronacrisis' onderzoekt ze de impact van diverse gradaties van (tijdelijke) corona-maatregelen op het ontwerp en de inrichting van onze publieke ruimtes. Samen met ingenieurs- en consultancybureau Arup en de gemeente Amsterdam wordt onderzocht hoe in de toekomst aan veerkrachtige post-coronavirussteden kan worden gebouwd. Daartoe worden binnen het onderzoek diverse 'windows of opportunity' geanalyseerd die uit de crisisperiode zijn voortgekomen en die de inrichting van de openbare ruimte op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en sociale cohesie kunnen verbeteren. De beoogde resultaten zijn een catalogus met tijdelijke oplossingen om openbare ruimtes aan te passen aan de crisissituatie, verschillende essays en een concrete testcase in Amsterdam Oud-West. Deze zullen op termijn resulteren in lezingen, workshops, een website en een publicatie.