<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Website / applicatie

Publication Studio Digital Environment

Publication Studio

€ 17.600

Publication Studio (PS) is een netwerk van elf onafhankelijke 'studio uitgeverijen' op vier continenten, die werken volgens de printing-on-demand benadering van publiceren. Publication Studio Rotterdam (PSR) is één van die uitgeverijen. PSR werd in 2015, met steun van Het Nieuwe Instituut, opgericht door Yin Yin Wong en Micha Zweifel. De studio is gespecialiseerd in het publiceren van boeken van kunstenaars en ontwerpers, en heeft de afgelopen jaren zijn productie sterk zien toenemen. Om betere digitale verbindingen en uitwisselingen aan te kunnen gaan met de internationale netwerkpartners en potentiële klanten, en zodoende ook de afzetmarkt van de publicaties te vergroten, wil PSR een nieuwe digitale omgeving ontwikkelen waarin tools zijn verwerkt die nu nog niet voorhanden zijn. Wong heeft zich naast de projectcoördinatie ook gebogen over het programma van eisen en het grafisch ontwerp van de digitale omgeving. Joost de Nooy van The Visual Theater codeert en programmeert de nieuwe digitale omgeving.

website

publication-studio.myshopify.com