<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur

PublicSpaces

PublicSpaces

€ 25.000

PublicSpaces is een initiatief dat door een groot aantal Nederlandse media- en cultuurinstellingen opgericht om de publieke ruimte online een plaats te geven. Het internet voldoet niet meer aan de verwachtingen die men dertig jaar gelden voor ogen had. De gebruikers van internetdiensten zijn de producten geworden van technologiegiganten en de massaal verzamelde data van al deze gebruikers wordt (ongewild) ingezet voor economische en politieke doeleinden. Privacy, data-eigenaarschap en vertrouwen kan steeds moeilijker worden gewaarborgd. De missie van PublicSpaces is gebaseerd op kernwaarden – open, transparant, verantwoordelijk, soeverein en gebruik centraal – en concepten als Trust-as-a-service, Privacy-by-design en Time Well Spent, zoals deze zijn geformuleerd in een door de stichting opgesteld manifest. De huidige ontwikkelingsfase richt zich op technisch ontwerp en functioneel ontwerp, 3) uitwerking en toepassing van use-cases, 4) branding en marketing en 5) uitbreiding partnernetwerk nationaal en internationaal.