<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Publishing Fashion, Fashion as Publication

Hanka van der Voet

€ 7.500

Een belangrijk aspect van mode is de representatie ervan. (Social) media en modebladen spelen dan ook een cruciale rol in het modesysteem. Ze slaan een brug naar het publiek, dragen bij aan de gangbare benadering van mode als een consumptiemiddel, en bepalen in belangrijke mate de vraag van de consument. Willen we tot een duurzaam en rechtvaardig modesysteem komen, dan hebben ook visuele én geschreven media hierin een rol. Vanuit die gedachte startte onderzoeker, schrijver en docent op het gebied van mode Hanka van der Voet in 2017 het magazine 'Press & Fold | Notes on making and doing fashion', en was ze een van de initiatiefnemers van het platform 'Warehouse | A Place for Clothes in Context'. Sindsdien verschenen twee edities van 'Press & Fold', en publiceerde Van der Voet 'A Magazine Reader' en 'Warehouse Review', die elk mode en modebeschouwing op een andere manier belichten. Met deze publicaties onderzoekt en ontwikkelt Van der Voet een tegengeluid, verbindt ze internationaal modeprofessionals die zich hierin herkennen en biedt ze andere publicisten een podium. In het project 'Publishing Fashion, Fashion as Publication' wil Van der Voet werken aan nieuwe edities van de drie uitgaven. Ook wil ze onderzoeken hoe ze de impact ervan kan vergroten en de verbinding tussen de drie kan leggen door bijvoorbeeld een overkoepelend platform, een event of tentoonstelling op te zetten.