<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Productontwikkeling

Push Your Family

Meteor Mug

€ 37.000

Voor het project 'Push Your Family' ontving Meteor Mug eerder een startsubsidie. De aanvrager constateert dat games best intimiderend over kunnen komen voor mensen die geen game-ervaring hebben. Dit komt mede door een verwachte voorkennis van het spel of het genre, ingewikkelde control-schema's en afstotende art styles. Met Push Your Familiy wil Meteor Mug een toegankelijke game ontwikkelen die zich specifiek richt op een breed publiek en niet alleen is gefocust op mid/hardcore gamers. In het gameontwerp wordt daarom veel aandacht besteed aan skeuomorfisme, simpliciteit, consistentie en een kleurrijke art style. Push Your Family is een 'physic-based' gezelschapsspel met gekke familieleden en slapstickachtige humor. Het is Meteor Mugs debuutgame. De 'early access' staat gepland voor juni 2021. Meteor Mug is bezig met een samenwerking op te zetten met Landfall en is in gesprek met een aantal uitgevers.