<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

RAABJERG

Rune Pietersen

€ 14.760

Beeldend kunstenaar Rune Pietersen vraagt een bijdrage voor de publicatie RAABJERG over zijn gelijknamige videoproject over de geschiedenis van het verdwenen dorp Raabjerg op de landtong Skagens Odde in Denemarken. Dit gebied ontstond zesduizend jaar geleden door de ophoping van zand, waarna er zich een ecosysteem van meren en bossen op ontwikkelde. In de vroege middeleeuwen groeide de menselijke bewoning in het gebied exponentieel en transformeerden houtkap, veeteelt en turfwinning het landschap drastisch.