<
toekenningen

Deelregeling Vormgeving → Startsubsidie

Rainy Patterns

Rain(a)Way

€ 7.500

'Rainy Patterns' is een zoektocht naar de ontwerpkracht van regenwater. Ontwerpstudio Rain(a)way (Fien Dekker) stelt dat de verwerking van regenwater door klimaatverandering van belang is in steden. Door bijvoorbeeld het vasthouden van regenwater kan verkoeling worden gerealiseerd. Met dit project wil Rain(a)Way zich sterker positioneren als ontwerpbureau voor de klimaatbestendige stad. Het onderzoek richt zich zowel op de esthetische waarde van regenpatronen in materialen als oplossingen om regenwater anders te laten interacteren met de gebouwde omgeving. Het doel van het project is het materiaal bruikbaar te maken binnen de buitenarchitectuur op bijvoorbeeld gevels. In de totstandkoming werkt Rain(a)Way samen met Stichting Tussentuin, TU Delft, het Wellant College en de Gemeente Rotterdam. De aanvraag is gericht op de eerste fase van het project bestaande uit vorm- en materiaalonderzoek en onderzoek naar de werking van het concept.

website

rainaway.nl