<
toekenningen

Regeling Architectuur → Publicatie

Raw Aron Schuster synagoge, hart van een gemeenschap

Architectureplus

€ 13.094

Sinds drie jaar wordt er gewerkt aan een plan om de Raw Aron Schuster Synagoge uitgebreid te restaureren en op een aantal fronten te verbeteren. Dit rijksmonument aan het Jacob Obrechtplein in Amsterdam (ook wel RAS synagoge of oorspronkelijk Obrechtsjoel genoemd) wordt nu vooral religieus gebruikt, maar het streven is om het gebouw onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Architectureplus maakt over het gebouw een boek dat de veelkleurige context van de sjoel behandelt en belicht het oeuvre van Joodse architect ervan, Harry Elte. Niet alleen vormt het boek een documentatie van de gerestaureerde architectuur, ook wordt er uitgebreid ingegaan op de verhalen om het gebouw heen, de Joodse gemeenschap, de architectonische tijdgeest en het oeuvre en leven van architect Harry Elte. Voor het schrijven en samenstellen van de inhoud is een divers team van auteurs betrokken, elk met een andere focus. Per hoofdstuk wordt een ander vlak van deze bijzondere synagoge belicht. Naast de publicatie zullen er ook enkele activiteiten worden georganiseerd, zoals een symposium, rondleidingen en een videojournaal. De publicatie wordt uitgegeven door LM Publishers.

website

www.architectureplus.nl