<
toekenningen

RE-CREATIE

Sjaak Langenberg & Rosé de Beer

In samenwerking met de gehandicaptenzorgorganisatie Reinaerde onderzoeken de kunstenaars en social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer hoe het instellingsterrein De Heygraeff in Woudenberg meer met de (recreatieve) omgeving kan worden verbonden. Daarvoor heeft het team een visie ontwikkeld waarin een combinatie wordt gemaakt van een kringloopwinkel, een adaptatie werkplaats en een residency-programma voor ontwerpers en kunstenaars op een plek waar mensen met een beperking wonen. Binnen dit programma worden steeds nieuwe ontwerpers of kunstenaars uitgenodigd om met de beschikbare materialen in de opslag, het afval dat achter blijft aan het Henschotermeer en de (plastic) afvalstromen binnen Reinaerde, nieuwe producten te maken die vervolgens in de Re-creatie kringloopwinkel worden verkocht. Waar mogelijk worden cliënten van Reinaerde betrokken bij de productie van die artikelen. De ontwerpers kunnen gebruik maken van de adaptatie werkplaats. Daarnaast biedt de stichting Reinaerde de ontwerpers en kunstenaars een plek voor een 'artists in residence'. Als tegenprestatie runnen de ontwerpers of kunstenaars een aantal uur per dag de Re-creatie kringloopwinkel. Hiermee verwacht het team de wereld van cliënten te vergroten zonder dat hun veiligheid wordt aangetast en ook meerwaarde te bieden voor de omgeving.

website

www.sjaaklangenberg.nl