<
toekenningen

Deelregeling Digitale cultuur → Onderzoek

(re-)Designing Affect Space

Cool Mediators

€ 20.000

Stichting Cool Mediators dient een aanvraag in voor de vervolgfase van het project '(re-)Designing Affect Space', nadat eerder aan het project een startsubsidie is verstrekt. Het project behelst een ontwerp- en researchtraject dat een meer gedifferentieerde designagenda ontwikkelt voor Affect Space: de steeds nauwere vervlechting van publieke ruimte, mobiele media, draadloze netwerken en de verschuiving naar affectieve relaties die dit veroorzaakt. Het project bouwt voort op het publieke onderzoekstraject Technology / Affect / Space dat met Open! werd uitgevoerd in 2016. De hieruit voortgekomen inzichten worden vertaald naar concrete ontwerp-strategieën en publieke interventies. In het voorjaar van 2018 vindt een reeks masterclasses plaats in Madrid, Berlijn, Rotterdam, Den Haag en Cambridge die leiden tot kleinschalige interventies in de publieke ruimte en de basis vormen voor een serie tentoonstellingen en conferenties. Daarnaast wordt de documentatie online beschikbaar gemaakt voor partners en publiek.