<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Read the Fucking Manual

Jeroen van Loon

€ 6.902

Het onderzoek richt zich op het verzamelen, analyseren en verwerken van audiogesprekken opgenomen in verschillende (senioren) computerclubs in binnen- en buitenland. Doel is om aan de hand van deze gesprekken te onderzoeken hoe het voor deze digital exiles is om vandaag de dag minder aansluiting te hebben met onze digitale wereld. De gesprekken zullen worden gebruikt om tot een voorstel voor een kunstwerk te komen dat in gaat op de vraag: in hoeverre kan (toekomstige) technologie geheel vlekkeloos worden geïntegreerd in onze samenleving en wat kunnen we leren van hen die nu al tegen problemen aan lopen? Van Loon werkt voor dit vooronderzoek samen met verschillende partijen die computercursussen aanbieden.