<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Reality Evolving Technological Inner Adaptation – Project R.E.T.I.N.A.

studio KASBOEK

€ 7.500

'Reality Evolving Technological Inner Adaptation – Project R.E.T.I.N.A.' verwijst naar een systeem van filters die het mogelijk maken om door de ogen van een ander naar de werkelijkheid te kijken. Het uiteindelijke doel is om deze filters als virtuele add-ons aan het netvlies te kunnen toevoegen, zodat real-time het perspectief van een ander kan worden aangenomen en de grenzen van het eigen netvlies kunnen worden verlegd. Binnen het project wordt nieuwe software ontwikkeld waarbij de uitkomsten – vertalingen van retina DNA-code naar computercode – zullen worden ingezet als artistiek medium, maar ook als simulatieomgeving voor artistiek en wetenschappelijk onderzoek naar DNA-modificatie en de effecten daarvan. Met verkennend onderzoek en experimenten wordt toegewerkt naar een eerste proof of concept. Dit zal bestaan uit drie verschillende lenzen, gebaseerd op drie retina DNA-codes. Hiervoor zal worden samengewerkt met wetenschappers op het gebied van optica en DNA-profilering, met softwareontwikkelaars en een creatief technoloog.

website

kasboek.org