<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Recepten voor klimaatbestendig Beverwaard, Rotterdam

DS landschapsarchitecten i.s.m. de Urbanisten en gemeente Rotterdam

€ 29.040

De adviseurs laten zich positief uit over het voorstel dat klimaatadaptatie- en mitigatie verbindt met sociaaleconomische problematiek. De verbinding die beoogd wordt kan, volgens de adviseurs, echter scherper uitgewerkt worden in het plan van aanpak. Het wordt de adviseurs daarnaast niet duidelijk wat er met het inspiratiedocument gaat gebeuren. Tot slot zijn de adviseurs van mening dat bewoners al in de beginfase van het proces betrokken zouden moeten worden om ervoor te zorgen dat de resultaten breed gedragen worden.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1.

website

www.dsla.nl