<
toekenningen

Regeling Talentontwikkeling → Open oproep

Recomposed Bamboo

Chris Kabel & Doornekamp/RHS

€ 25.000

Ontwerper Chris Kabel verrichte op uitnodiging van de Craft Department van de Shanghai University in 2016 een onderzoek naar de bamboeverwerking in Anji, de bamboehoofdstad van China. Met een focus op de intrinsieke materiaaleigenschappen van bamboestengels en –delen worden met Recomposed Bamboo nieuwe bewerkingen en toepassingen voorgesteld. Doel van het project is om met gebruik van bamboe - met uniek esthetische en constructieve kwaliteiten - een duurzamer alternatief te bieden op het gebruik van profielen en constructies van staal, aluminium en hardhout. Het onderzoek naar de beste constructie en productie van de profielen en een kleine serie testcase objecten wordt uitgevoerd in samenwerking met Doornekamp Woodspecials, specialist in bijzondere houtconstructies, dat een uitgebreide werkplaats en vakbekwaam personeel ter beschikking stelt. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld en verspreid via partijen zoals Galerie Kreo (Parijs) en bij industriële partijen.

Dit project is onder voorwaarde gehonoreerd vanuit de Open Oproep Ruimte voor Talent.