<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Regenerating Community Foodscapes by Co-design

Just Sustainable Futures

€ 7.500

Met 'Regenerating Community Foodscapes by Co-design' wil Just Sustainable Futures onderzoek doen naar eetbare landschapsarchitectuur en stedelijke voedselplanning. Het project is een directe reactie op de toename van sociaal isolement, eenzaamheid en niet-duurzame consumptie in onze steden en buurten, en speelt in op de als gevolg van klimaatverandering en covid-19 toenemende behoefte om meer waarde toe te kennen aan onze lokale omgeving, de gemeenschap en eigen voedselproductie. Het project start in Amsterdam en omvat drie fases. In de eerste fase zijn in sociale evaluatieworkshops met achttien gemeenschappelijke voedseltuinen de behoeften, successen en uitdagingen geïnventariseerd voor het verbouwen en delen van voedsel en daarmee voor het stimuleren van de ecologische gezondheid en gemeenschapszin. Het resultaat van deze fase is een gemeenschapsnetwerk voor voedselsolidariteit waar kennis wordt uitgewisseld en dat wordt ondersteund door onder meer sociaal ontwerpers, stedelijke voedselplanners, landschapsarchitecten, naburige sociale organisaties, schooltuinen, kunstenaars en activisten. In fase twee gaan nu gesprekken gevoerd worden met geprofessionaliseerde collectieven van co-design en community food, zoals Kas Kantine, Urbaniahoeve en Eetbaar Amsterdam. Wat zijn hun successen, uitdagingen en leervragen? De kennis die hieruit volgt, wordt gebruikt voor de derde en laatste fase waarin tijdens vijf gezamenlijke digitale evenementen oplossingen worden voorgesteld voor vijf gemeenschappelijke uitdagingen voor het maken voedsellandschappen via co-design. Experimentele co-designmethoden worden tegelijkertijd geïntroduceerd bij vijf Amsterdamse gemeenschapsvoedselknooppunten; hierbij wordt ook de omgeving betrokken. Het eindresultaat is een Do It Together-ontwerphandleiding: 'Towards Regenerating Community Foodscapes by Co-design'.