<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Onderzoek

Regenerative Jellyfish Design

Charlotte van Alem

€ 15.400

De kwallen die wereldwijd op kusten aanspoelen kunnen volgens ontwerper Charlotte Van Alem op een efficiënt manier worden gebruikt voor het ontwikkelen van duurzaam materiaal. De kwallen bevatten namelijk de hoogwaardige grondstof collageen. Van Alem deed in het project 'Medusae' al vooronderzoek naar de potentie van kwallen(collageen) voor de ontwikkeling van een biobased materiaal en product. Met het project 'Regenerative Jellyfish Design' wil de ontwerper verder onderzoek doen naar (regeneratie)technieken om de mogelijke toepassingen van het materiaal in producten verder te brengen. Daartoe worden nieuwe verbindingstechnieken onderzocht en toegepast om het kwallencollageen te regenereren: herstellen/verbinden/kweken. Het regenererende vermogen van een kwallencel wordt middels een 3D-weefselkweek-experiment inzichtelijk gemaakt. Voor de vertaalslag naar een ontwerp beoogt Van Alem een mal te produceren, waarmee een homogeen afgewerkte hoed op basis van kwallencollageen kan worden gemaakt. Voor dit vervolgtraject werkt de ontwerper samen met een in weefseltechnologie gespecialiseerd lab, verbonden aan de Radboud Universiteit. In dat lab wordt er onderzoek gedaan naar soft tissues (collageenweefsel). Met de nieuwe bevindingen uit het onderzoek, worden in samenwerking diverse 3D-modellen geproduceerd.

website

charlottevanalem.com