<
toekenningen

VRO open oproepen → Onderzoek

Regionale productie voor het Nederlandse baggerprobleem

Waterweg i.s.m. Noorderwind

€ 29.830

Nederland heeft een baggerprobleem, letterlijk en figuurlijk. Het is een afvalstroom waar we op dit moment nog geen oplossing voor hebben. In dit project gaat Waterweg middels een ontwerpend onderzoek aan de slag om samen bagger te verwaarden op regionale en lokale schaal. Onderzocht wordt of uit het gebaggerde slim nieuwe innovatieve keramische producten kunnen worden ontwikkeld voor toepassing in de openbare ruimte. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met de gemeente Almere.

Dit project is ondersteund vanuit de Open Oproep Duurzame economie en ruimte #1.

website

www.waterweg.co