<
toekenningen

Rehearse The Revolution #economy

SPACE

€ 10.000

We zijn dringend toe aan een nieuw economisch narratief, stelt SPACE. Met het project 'Rehearsing The Revolution #economy' onderzoekt SPACE het begrip 'deep economy', een denkwijze waarin ecologie en economie volledig met elkaar zijn verbonden. In samenwerking met Herenboeren Nederland, een 'biotoop' die al volgens de coöperatieve principes van 'deep economy' opereert, ontwikkelt SPACE alternatieve toekomstscenario's voor een inclusieve economie. Het resultaat is een praktische 'Deep Economy Toolkit', die onder meer bestaat uit een online kennisplatform en live games waarin deelnemers de ontwikkelde toekomstscenario's op een theatrale en interactieve manier kunnen ervaren.

website

www.spaceexplorers.nl