<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Relatietherapie tussen stad en platteland

collectief SMELT

€ 7.500

Volgens social design en design research studio collectief SMELT (Dorian Kingma en Myrthe Krepel) zit de relatie tussen stad en platteland in een dip. Uit vooronderzoek, bestaande uit interviews en locatiebezoeken van boeren, maakt het bureau op dat de boeren zich niet herkennen in de beeldvorming die van hen bestaat en zich niet gehoord, gezien of gewaardeerd voelen. Maar het bureau ziet ook dat de stadsmens zich niet gehoord voelt: haar roep om duurzamer en diervriendelijker produceren wordt steeds luider en blijft voor haar gevoel onbeantwoord. Hoe kunnen we weer praten met elkaar en samen dromen over een toekomst? Met het project 'Relatietherapie voor stad en platteland' wil social design studio SMELT stad en platteland weer verliefd op elkaar laten worden. Met de startsubsidie gaat SMELT interviews doen met boeren en stedelingen om te ontdekken wat hetgeen is waar ze zo van houden in hun leefomgeving en hoe ze naar de ander kijken. Daarbij gaat het bureau onderzoeken of de methode van psycholoog Arthur Aron, 36 vragen waardoor vreemden binnen korte tijd een gevoel van intimiteit kunnen ervaren, geschikt is om boeren en stedelingen met elkaar te verbinden. Met deze 36 vragen als basis zal SMELT onderzoeken welke invloed verdere vormgeving van het gesprek heeft op de toon, sfeer en openheid van het gesprek. Uiteindelijk resulteert dit in een inhoudelijk en ruimtelijk ontwerp voor een gesprek om boer en stadsmens met elkaar in verbinding te brengen. De startsubsidie wordt tevens gebruikt om samenwerkingen op te zoeken op regionaal en nationaal niveau en om financiering te vinden voor het vervolg van het project.

website

collectiefsmelt.nl