<
toekenningen

Regeling Vormgeving → Startsubsidie

Relatietherapie tussen stad en platteland

collectief SMELT

€ 7.500

Volgens social design en design research studio collectief SMELT (Dorian Kingma en Myrthe Krepel) zit de relatie tussen stad en platteland in een dip. Bij wijze van vooronderzoek bracht SMELT locatiebezoeken aan boerenbedrijven en werden boeren geïnterviewd. Hieruit bleek dat de boeren zich niet herkennen in de beeldvorming die rond hen bestaat en zich niet gehoord, gezien of gewaardeerd voelen. Maar het bureau ziet ook dat de stadsmens zich niet gehoord voelt: de roep om duurzamer en diervriendelijker te produceren, wordt steeds luider en blijft voor het gevoel van de stadsmens onbeantwoord. Hoe kunnen we weer praten met elkaar en samen dromen over een toekomst? Met het project 'Relatietherapie voor stad en platteland' wil SMELT stad en platteland weer verliefd op elkaar laten worden. Met de startsubsidie gaat SMELT interviews doen met boeren en stedelingen om te ontdekken wat hetgeen is waar ze zo van houden in hun leefomgeving en hoe ze naar de ander kijken. Hierbij maakt het bureau gebruik van de methode van psycholoog Arthur Aron die vreemden binnen korte tijd een gevoel van intimiteit kan laten ervaren middels een set van 36 vragen. SMELT gaat onderzoeken of deze methode geschikt is om boeren en stedelingen met elkaar te verbinden. Met de 36 vragen als basis zal SMELT onderzoeken welke invloed verdere vormgeving van het gesprek heeft op de toon, sfeer en openheid van het gesprek. Uiteindelijk resulteert dit in een inhoudelijk en ruimtelijk ontwerp voor een gesprek om boer en stadsmens met elkaar in verbinding te brengen. De startsubsidie wordt tevens gebruikt om samenwerkingen op te zoeken op regionaal en nationaal niveau en om financiering te vinden voor het vervolg van het project.

website

collectiefsmelt.nl