<
toekenningen

Deelregeling Internationalisering → Open oproep 2 fase 1

(Re)model citizens

Elke Uitentuis, Wouter Osterholt, Town House Gallery

€ 15.000

Het project (Re)model Citizens betreft een onderzoek naar het stedelijk weefsel van Antikhana, een wijk in het centrum van Cairo. Dit project is een vervolg op Model Citizens: een onderzoek dat tien jaar geleden is uitgevoerd tijdens een residentie van de Nederlandse artiesten Wouter Osterholt en Elke Uitentuis in Town House Gallery. Egypte heeft een revolutie, een staatsgreep en meerdere overgangsregeringen doorstaan en het afgelopen decennium is getekend door economische veranderingen, sociale verschuivingen en politieke schommelingen. Antikhana, een wijk die door deze ontwikkelingen sterkt beïnvloed werd, staat wederom binnen dit project centraal. Voor het project Model Citizens is destijds een maquete van de wijk gemaakt samen met gemeenschappen uit deze buurt, die hun toekomstvisie voor de buurt vertegenwoordigde. Voor het onderzoek rond (Re)model Citizen wordt het model herzien, om te onderzoeken in hoeverre de politieke turbulentie invloed heeft gehad op de manier waarop bewoners naar hun omgeving kijken. Dit proces zal resulteren in een website waarop het gehele onderzoeksproject over de afgelopen tien jaar wordt gepresenteerd. In dit project werken Wouter Osterholt en Elke Uitentuis samen met Town House Gallery. Gedurende de startfase verkent het team ook samenwerkingen met CLUSTER Cairo (Cairo Lab for Urban Studies, Training, and Environmental Research), Takween Integrated Urban Development, en MEGAWRA: een architectuur hub voor studenten, jonge architecten en onderzoekers.