<
toekenningen

Regeling Digitale cultuur → Startsubsidie

Representation in Pornography

Sophie Serber

€ 7.500

Sophie Serber is een multidisciplinair kunstenaar en heeft als performer ervaring in de pornografische industrie. In dit project gaat ze een 'autotheory' boek schrijven over de representatie in pornografie en 'digitally mediated sex'. Hiermee wil Serber de uitdagingen en kansen verkennen rond de wijze waarop media proberen een affectieve ervaring te creëren. In deze fase gaat Serber vooronderzoek doen, interviews afnemen en contact leggen met deskundigen. Het onderzoek zal resulteren in een sample van het boek waarmee ze in gesprek kan gaan met een uitgever. Betrokkenen in de onderzoeksfase zijn dr. Rosemary Overell en Paulita Pappel.

website

sophieserber.com